scratch3-logo-robokids-kids-code-burgas-600

Програмиране за деца с новия Scratch 3.0
Ноември - Декември 2020 | Онлайн

1️⃣ Какво ще учим?

✅ Основните концепции в програмирането, използвайки софтуера за визуално блоково програмиране Scratch. Децата ще получат знания за основните понятия в света на програмирането: хардуер, софтуер, компютър и неговите части, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. По време на обучението “Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“ ще запознаем децата с основите на алгоритмичното мислене, дефинирането на цел и постигането и, как да разделим една голяма задача на по-малки, какво e програмиране и програма, какво е слой /layer/ и как работят слоевете, както и какво е променлива /variable/, как да създаваме променливи и да ги манипулираме .
Ще завършим с финален индивидуален проект – създадена собствена игра или анимирана история.

2️⃣ За кого е подходящ този курс?

✅ Деца на възраст 8-18 години без предишен задълбочен опит в изучаването на компютърното програмиране.

3️⃣ Колко са големи групите?

✅ Обучението се провежда в микро групи, ограничени до 6 деца, с цел много повече индивидуално внимание към всяко дете по време на обучението. Онлайн в платформите Zoom или Google Meet

4️⃣ Продължителност на курса?

✅ Ноември – Декември 2020.
В продължение на 2 месеца ще проведем 8 занятия по 2 астрономически часа - общо 24 учебни часа .
С допълнителните задачи за самостоятелна работа, предвиждаме общото време прекарано в изучаване на програмиране от вашето дете да надхвърли 30 учебни часа.

5️⃣ Цена на курса?

Безплатно за деца членове или поканени от НЧ "Асен Златаров 1940" Бургас

Програма на обучението „Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“

 1. Какво е програмиране и програма, програмни езици, история на програмирането.
 2. Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране  Scratch 3.0
 3. Разучаване на различните блокове команди  – Motion, Looks, Sound, Events, Control, Sensing, Operators, Variables и My Blocks
 1. Новите блокове в Scratch 3.0 – Music, Pen, Text to Speech, Translate
 2. Програмиране на първата ни семпла програма /игра/ в Scratch 3.0
 3. Движение в Scratch 3.0  – анимиране на обекти /sprites/ и движението им по сцената
 4. Клониране на обекти /sprites/  или как да пестим време
 5. Рисуване в Scratch 3.0  – рисуване на артистични фигури и геометрични шаблони /patterns/
 6. Създаване на сложни геометрични шаблони с блок Stamp
 7. Създаване  анимации и ефекти на изображения
 8. Научете какво е слой /layer/ и как работят слоевете в Scratch 3.0
 9. Възпроизвеждане на звукови файлове и композиране на музика
 10. Направете пълна анимирана сцени сами
 11. Какво е променлива /variable/. Типове данни поддържани от Scratch 3.0
 12. Създаване на  променливи и манипулирането им.
 13. Как да получите данни от потребителя /user input/ и да напишете интерактивни програми
 14. Концепция /за игра/ или сценарий /за анимирана история/ за финалния проект.
 15. Представяне на всички завършени проекти на децата в РобоКидс или онлайн.

Повече инфо за курса Програмиране за деца с новия Scratch 3.0 в Бургас

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license