scratch3-logo-robokids-kids-code-burgas-600

Програмиране за деца с новия Scratch 3.0
Февруари - Март 2019 | Бургас

1️⃣ Какво ще учим?

✅ Основните концепции в програмирането, използвайки софтуера за визуално блоково програмиране Scratch. Децата ще получат знания за основните понятия в света на програмирането: хардуер, софтуер, компютър и неговите части, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. По време на обучението “Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“ ще запознаем децата с основите на алгоритмичното мислене, дефинирането на цел и постигането и, как да разделим една голяма задача на по-малки, какво e програмиране и програма, какво е слой /layer/ и как работят слоевете, както и какво е променлива /variable/, как да създаваме променливи и да ги манипулираме .
Ще завършим с финален индивидуален проект – създадена собствена игра или анимирана история.

2️⃣ За кого е подходящ този курс?

✅ Деца на възраст 8-13 години без предишен задълбочен опит в изучаването на компютърното програмиране.

3️⃣ Колко са големи групите?

✅ Обучението се провежда в микро групи, ограничени до 6 деца, с цел много повече индивидуално внимание към всяко дете по време на обучението.

4️⃣ Продължителност на курса?

✅ 9 Февруари - 30 Март 2019. Всяка събота от 15:00 - 17:00 ч.
В продължение на 2 месеца ще проведем 8 занятия по 2 астрономически часа (24 учебни часа), плюс 4 часа видео консултации онлайн, общо 20 часа.
С допълнителните задачи за самостоятелна работа, предвиждаме общото време прекарано в изучаване на програмиране от вашето дете да надхвърли 24 астрономически /36 учебни/ часа.

5️⃣ Цена на курса?

✅ 119 лв. - ранно записване до 07.02.2019
129 лв. – редовно записване до 12.02.2019
69 лв./месец – месечно плащане на таксата, записване до 09.02.2019

Програма на обучението „Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“

 1. Какво е програмиране и програма, програмни езици, история на програмирането.
 2. Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране  Scratch 3.0
 3. Разучаване на различните блокове команди  – Motion, Looks, Sound, Events, Control, Sensing, Operators, Variables и My Blocks
 1. Новите блокове в Scratch 3.0 – Music, Pen, Text to Speech, Translate
 2. Програмиране на първата ни семпла програма /игра/ в Scratch 3.0
 3. Движение в Scratch 3.0  – анимиране на обекти /sprites/ и движението им по сцената
 4. Клониране на обекти /sprites/  или как да пестим време
 5. Рисуване в Scratch 3.0  – рисуване на артистични фигури и геометрични шаблони /patterns/
 6. Създаване на сложни геометрични шаблони с блок Stamp
 7. Създаване  анимации и ефекти на изображения
 8. Научете какво е слой /layer/ и как работят слоевете в Scratch 3.0
 9. Възпроизвеждане на звукови файлове и композиране на музика
 10. Направете пълна анимирана сцени сами
 11. Какво е променлива /variable/. Типове данни поддържани от Scratch 3.0
 12. Създаване на  променливи и манипулирането им.
 13. Как да получите данни от потребителя /user input/ и да напишете интерактивни програми
 14. Концепция /за игра/ или сценарий /за анимирана история/ за финалния проект.
 15. Представяне на всички завършени проекти на децата в РобоКидс или онлайн.

Повече инфо за курса Програмиране за деца с новия Scratch 3.0 в Бургас

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license