scratch3-logo-robokids-kids-code-burgas-600

Програмиране за Деца с новия Scratch 3.0
Януари - Юни 2019 | Бургас

Програмирай своя игра Понг за двама | Full Pong Game в новия Scratch 3.0 | Програмиране за деца в Бургас

1. Създай нов файл. Изтрий котешкия спрайт. Отиди на таб Backdrops и нарисувай 2 цветни правоъгълника в лявата и дясната част както е показано на картинката по-долу

full-pong-game-backdrop-color-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

2. Двете Хилки - спрайт Paddle и спрайт Paddle2 .
Отиди в областа за спрайтове и създай 2 нови спрайта Paddle и Paddle2 от меню Paint. Нарисувай 2 малки цветни правоъгълника /в друг цвят/ в двата края както е показано на картинката по-долу. Позиционирай ги почти залепени до големите правоъгълнници от фона /backdrop/ като използваш долните координати /приблизително/.
Paddle X:0 Y:63
Paddle2 X:230 Y:153

full-pong-game-paddle1-color-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
full-pong-game-paddle2-color-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

2.2. Движение с клавишите на дветете хилки -> спрайт Paddle и спрайт Paddle2 .
Избери спрайта на хилка1 Paddle .
Нагоре: Добави от Events блока код When X key pressed. От меню Motion -> Change y by 25
Надолу: Добави от Events блока код When X key pressed. От меню Motion -> Change y by -25

Избери спрайта на хилка2 Paddle2 .
Нагоре: Добави от Events блока код When X key pressed. От меню Motion -> Change y by 25
Надолу: Добави от Events блока код When X key pressed. От меню Motion -> Change y by -25

Експериментирай с числото 25 за по-бързо или по-бавно движение по екрана.

Направи и тествай!

full-pong-game-paddle1-script-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
full-pong-game-paddle2-script-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

3. Отиди в областа за спрайтове и от Choose a Sprite намери тенис топката.

pong-game-tennis-ball-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

4. Скрипт за движение на топката
Създай 2 променливи Player1 и Player2. Направи ги да се нулират с блок код Set Player1 to 0. Повтори за Player2.
От меню Motion добави 2 блока както е показано на картинката със съответните стойности.
Позициониране на топката с блок код go to x:0 y:140 - горе в средата на сцената.
Избор на случйна посока на движение с блок код point in direction + pick random -60 to 60 градуса.
Направи и тествай!

full-pong-game-variables-define-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

5. Добави блок код Forever /loop/ и вътре в него добави:
5.1. Движение с отблъскване по краищата на сцената с блокове код -> Move 8 steps + If on edge bounce
5.2. Скрипт за отскачане на топката от хилка1.
Редактирай във Forever блок код на спрайта Tennis Ball, добави блок If ,,, Then от палитра Control.
От палитра Sensing намери ромбоиден блок код Touching сложи името на спрайта на хилка 1. Постави блока между If и Then.
5.3. Добави блок код Play sound Pop until done
5.4. Добави точка за Player 1 с блок код Change Player1 by 1 - променяш стойността на променливата за точки на играч 1.
5.5. Избeри случайна посока на движение с блок код point in direction + pick random 60 to 150 градуса и го добави в If ,,, Then блока за условност.
Направи и тествай!

full-pong-game-forever-loop-movement-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

6. Направи абсолютно същото за хилка2 - Paddle2, като само смениш избери случайно число /Pick random/ с -60 to -150
Направи и тествай!

full-pong-game-if-then-touching-paddle2-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

7. Скрипт за спиране на играта когато топката допре някое от вратите/полетата на играчите.
В основния Forever loop блок на топката добави нов блок код -> If ,,, Then блок за условност от палитра Control.
7.1. От палитра Sensing намери ромбоиден блок код Touching Color и избери цвета на правоъгълника на играч 2 Постави блока между If и Then.
Добави блок say "Player 1 wins!" от палитра Looks в If ,,, Then блока за условност.
Избери от палитра Control блок Stop This Scrip и го добави в If ,,, Then блока за условност.
7.2. Повтори същото за играч 2 като само смениш с цвета на противника и say "Player 2 Wins!"
Направи и тествай!

full-pong-game-if-touching-colors-then-win-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

💥🎉📣🎆🌟 Поздравления, ти направи своята игра Понг за двама | Full Pong Game в новия Scratch 3.0!

7. Бонус Задача
Напиши скрипт за движение на хилките в таблет или смартфон /устройство без клавиши/
*Жокер: направи 4 нови спрайта които да симулират движенията нагоре и надолу на двете хилки Paddle и Paddle2

Програма на обучението „Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“

Повече инфо за курса Програмиране за деца с новия Scratch 3.0 в Бургас

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license