scratch3-logo-robokids-kids-code-burgas-600

Програмиране за Деца с новия Scratch 3.0
Януари - Юни 2019 | Бургас

Избери нов спрайт – Балон

 

Избери от палитра Sound -> Play Sound When Clicked блок код

 

Създай променлива Score / Точки ::  Variables -> Make a Variable

Избери от палитра Variables -> Change “Score” by 1 блок код

Избери от палитра Motion -> Go To Random Position блок код

Добави от палитра Looks > Change Color Effect блок код

Нулирай точките с блок код Set Score to 0 – в палитра Control

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ремикс на играта с няколко малки промени и добавени блокове код

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Смени блокa за цикъл /Loop/  Forever с Repeat (50) за да накараш балона да се появява на сцената само 50 пъти

repeat-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
repeat-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

Промени стойността на блок Wait 1 second с число между 0.5 и 1 за да накараш балона да изчезва по-бързо от сцената и играча да има по-малко време за реакция – правиш играта по-бърза

wait-seconds-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
wait-seconds-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

Нарисувай спукан балон в таб Costumes за да го използваш в Switch costume to блока код

edit-costume-baloon-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
edit-costume-baloon-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

Използвай блока Next Costume от палитра Looks и го сложи в скрипта When this sprite clicked

next-costume-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
next-costume-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

В блока код  за цикъл /loop/   Repeat (50) постави Switch costume to baloon1-a  /костюма за спукания балон/

switch-costume-to-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games
switch-costume-to-block-code-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

Програма на обучението „Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“

 1. Какво е програмиране и програма, програмни езици, история на програмирането.
 2. Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране  Scratch 3.0
 3. Разучаване на различните блокове команди  – Motion, Looks, Sound, Events, Control, Sensing, Operators, Variables и My Blocks
 1. Новите блокове в Scratch 3.0 – Music, Pen, Text to Speech, Translate
 2. Програмиране на първата ни семпла програма /игра/ в Scratch 3.0
 3. Движение в Scratch 3.0  – анимиране на обекти /sprites/ и движението им по сцената
 4. Клониране на обекти /sprites/  или как да пестим време
 5. Рисуване в Scratch 3.0  – рисуване на артистични фигури и геометрични шаблони /patterns/
 6. Създаване на сложни геометрични шаблони с блок Stamp
 7. Създаване  анимации и ефекти на изображения
 8. Научете какво е слой /layer/ и как работят слоевете в Scratch 3.0
 9. Възпроизвеждане на звукови файлове и композиране на музика
 10. Направете пълна анимирана сцени сами
 11. Какво е променлива /variable/. Типове данни поддържани от Scratch 3.0
 12. Създаване на  променливи и манипулирането им.
 13. Как да получите данни от потребителя /user input/ и да напишете интерактивни програми
 14. Концепция /за игра/ или сценарий /за анимирана история/ за финалния проект.
 15. Представяне на всички завършени проекти на децата в РобоКидс или онлайн.

Повече инфо за курса Програмиране за деца с новия Scratch 3.0 в Бургас

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license