scratch3-logo-robokids-kids-code-burgas-600

Програмирай своя игра Pong Game в новия Scratch 3.0
Безплатна онлайн работилница за деца #MeetAndCode #CodeWeek

Програмирай своя игра Pong Game в новия Scratch 3.0 | Програмиране за деца в Бургас

1. Създай нов файл. Изтрий котешкия спрайт. Отиди на таб Backdrops и нарисувай цветен правоъгълник в долната част както е показано на картинката по-долу

pong-game-backdrop-color-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

2. Хилка и тенис топка.
Отиди в областа за спрайтове и създай нов спрайт Paddle от меню Paint. Нарисувай малък цветен правоъгълник /в друг цвята/ в средата както е показано на картинката по-долу.

pong-game-paddle-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

3. Отиди в областа за спрайтове и от Choose a Sprite намери тенис топката.

pong-game-tennis-ball-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

4. Залепване на хилката към мишката по оста Х с блок код "set x to mouse x" и движението и с нея. Направи и тествай!

pong-game-paddle-set-to-mouse-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

5. Позициониране на топката с блок код go to x:0 y:140 - горе в средата на сцената.
Избор на случйна посока на движение с блок код point in direction + pick random 135 to 225 градуса.
Движение с отблъскване по краищата на сцената с блокове код Forever /loop/ + Move 10 steps + If on edge bounce
Направи и тествай!

pong-game-ball-random-direction-bounce-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

6. Скрипт за отскачане на топката от хилката.
Редактирай във Forever блок код на спрайт Tennis Ball, добави блок If ,,, Then от палитра Control.
От палитра Sensing намери ромбоиден блок код Touching сложи името на спрайта на твоята хилка. Постави блока между If и Then.
Избeри случайна посока на движение с блок код point in direction + pick random -30 to 30 градуса и го добави в If ,,, Then блока за условност.
Направи и тествай!

pong-game-paddle-bounce-if-touch-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

7. Скрипт за спиране на играта когато топката допре долната част на сцената .
Добави нов блок код на спрайт Tennis Ball -> If ,,, Then блок за условност от палитра Control.
От палитра Sensing намери ромбоиден блок код Touching Color и избери цвета на правоъгълника от Backdrop. Постави блока между If и Then.
Добави блок say "Game Over!" от палитра Looks в If ,,, Then блока за условност.
ИЗбери от палитра Control блок Stop All и го добави в If ,,, Then блока за условност.
Направи и тествай!

pong-game-ball-touch-bottom-scratch3-robokids-burgas-kids-code-games

💥🎉📣🎆🌟 Поздравления, ти направи своя игра Pong Game в новия Scratch 3.0!

Програма на обучението „Програмиране за деца с новия Scratch 3.0“

Повече инфо за курса Програмиране за деца с новия Scratch 3.0 в Бургас

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license