Роботика за деца в Бургас - курсове в РобоКидс
Януари - Юни 2019 | Бургас

1️⃣ Какво ще учим?

✅ О

2️⃣ За кого е подходящ този курс?

✅ Деца на възраст 8-12 години без предишен опит.

3️⃣ Колко са големи групите?

✅ Обучението се провежда в микро групи, ограничени до 6 деца, с цел много повече индивидуално внимание към всяко дете по време на обучението.

4️⃣ Продължителност на курса?

✅ Периодочно Февруари 2019 – Юни 2019.
В продължение на 2 месеца ще проведем 8 занятия по 2 астрономически часа (24 учебни часа), плюс 4 часа видео консултации онлайн, общо 20 часа.
С допълнителните задачи за самостоятелна работа, предвиждаме общото време прекарано в изучаване на програмиране от вашето дете да надхвърли 24 астрономически /36 учебни/ часа.

5️⃣ Цена на курса?

✅ XXX лв. - ранно записване
🔵 XXX лв. – редовно записване
🔴 XX лв./месец – месечно плащане на таксата

Повече инфо за курса Роботика за деца в Бургас – курсове от РобоКидс през 2019

© Някои от материалите използвани по-горе, както и логото на Scratch са собственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license