scratch3 logo скрач3 лого скрач

НАПРАВИ АНИМИРАНА ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
Безплатна тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   
АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

1️⃣ Избери Своя Герой

АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

2️⃣ Може ли да проговори 🙂

Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   
Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   
АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

3️⃣ Нека се пораздвижим по екрана 💃

АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

4️⃣ Какво ще събира нашият герой 💎🍭🎈

Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   
Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   
АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

5️⃣Събирай предмети и печели точки🏃‍♀️🏃‍♂️🥇

АНИМИРАЙ ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА В НОВИЯ SCRATCH 3.0 🎮 🌎🎯💻
тех работилница за деца Meet and Code 2020 от РобоКидс Бургас

6️⃣ Трупай точки и качвай нива 🆙🆙

Анимирана приключенска игра в новия Scratch 3 🎮 🌎🎯💻 Безплатна тех работилница за деца "Часът на програмирането" 2019 в РобоКидс Бургас   

Безплатна тех работилница за деца “Часът на програмирането” 2019 в РобоКидс Бургас Hour of Code 2019

© Материалите използвани по-горе включително и логото на Scratch са добственост на Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab и са използвани под Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license